Skip to content
Home » எண்ணம்

எண்ணம்

அப்பா

நினைவில் மட்டுமே நீ பள்ளியில் சேர்த்தாய்    கடமை முடித்தாய்  முடிந்தது கடமை என்று   வாழ்வின் முடிவுக்கு சென்றாய்  நினைவில் மட்டுமே நீ பள்ளியில் தோழியரின்  தந்தை பற்றி ஆனந்த கூற்றில் தவிப்புடன்… Read More »அப்பா