Skip to content
Home » தந்தையர் தினம்

தந்தையர் தினம்

அப்பா

நினைவில் மட்டுமே நீ பள்ளியில் சேர்த்தாய்    கடமை முடித்தாய்  முடிந்தது கடமை என்று   வாழ்வின் முடிவுக்கு சென்றாய்  நினைவில் மட்டுமே நீ பள்ளியில் தோழியரின்  தந்தை பற்றி ஆனந்த கூற்றில் தவிப்புடன்… Read More »அப்பா