Skip to content
Home » அன்பைத் தேடி

அன்பைத் தேடி

*அன்பைத் தேடி*

நிலையற்ற பிரபஞ்சத்தில்

நிலையான அன்பைத்தேடி

முரண்பாட்டான கவிதையென்று

முதலடி நாடி சிறகுவிரிக்கின்றது

இதயச்சிறையில் வீற்றிருக்க

இருவிழி நயனத்தில்

அன்பென்ற மௌனமொழி

அடைப்பெடுத்து ஆர்பறிக்க,

தன்னருகே தோள்தட்டி

தஞ்சமென மனயெட்டில்

தாங்கிடவே தேடிகின்றேன்

அன்பெனும் தேடுதலில்…   

-பிரவீணா தங்கராஜ் 

1 thought on “அன்பைத் தேடி”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *